De school

De oude school naast de kerk is ooit gesticht in 1885. Het is nu een multifunctioneel gebouw met onder andere een café, woonhuis, atelier, enz. Onze nieuwe school achter de kerk is in gebruik genomen sinds augustus 2003. De school heeft 3 ingangen: de hoofdingang voor de bovenbouw, de onderbouwingang en een derde ingang (om de hoek) voor de peuters.

Onze school heet ’t Tilletje, wat ‘bruggetje’ betekent. Vroeger gingen de boeren per boot naar hun land en elke bewoner kon zijn huis of boerderij bereiken over een tilletje. Kwam er een boer langs varen met hooi of koeien om naar zijn weiland te gaan, dan moesten de tilletjes omhoog.
Onze school is 4 klassig en telt op 1 oktober 2016 85 leerlingen. Er werken 6 vaste leerkrachten. Ivonne Jongejans staat samen met Tanja van Velden voor de kleuters. Jantien Penning en Tanja van der Velden hebben groep 3/4,  Rene Hellingman en Ellen Pronk  staan voor groep 5/6 en tenslotte doet Mandy Rademaker en juf Ivonne Jongejans groep 7/8. De directeur, Dick Knip, directeur van 4 dorpsscholen waaronder de Obs Meester Haye in Beets (een dorp hier 5 kilometer vandaan) ,Obs Middelie in Middelie en Obs Prinses Beatrix in Kwadijk en verdeelt hij zijn tijd op de 4 scholen. Naast de vaste groepsleerkrachten hebben we nog een vakleerkracht bewegingsonderwijs, Edgar Rorije en een vakleerkracht muziek, Minke Huisenga. Onze interne begeleider is Jorien Kollöffel Zij is hier elke dinsdag. Op maandag is zij in Beets.  Op vrijdagochtend, 1 maal per 2 weken komt juf Mieke  HVO lessen geven in de groepen 3 tot en met 8. (Humanistisch Vormend Onderwijs)

De school heeft voor 4 dagen een onderwijsassistente/ict’er en een administratieve medewerker voor 4 uur .
In de oude school zit BSO De Robbedoes. Zij bieden voor- en naschoolse opvang voor alle kinderen, maar ook opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Kijk voor informatie op www.robbedoes-zeevang.nl

 

Specifieke kenmerken van Obs ’t Tilletje.

Elk toilet heeft door kinderen beschilderde tegels. Dat is gedaan door de kinderen die hier in 2002 op school zaten. Tegen de muur van de onderbouw is een horizontale klimmuur bevestigd met daaronder rubbertegels. Zowel 4 als 12 jarigen klimmen daarop. Op die muur is een door kinderen ontworpen wandschildering gemaakt. In de gemeenschapsruimte zijn twee ingelegde damborden met daarin door een gele lijn gemarkeerd nog twee schaakborden. De gemeenschapsruimte wordt ook eventueel gebruikt als tentoonstellingsruimte. Kunstenaars kunnen hier op school exposeren. Dat is gratis. De enige tegenprestatie die de exposant moet/mag leveren is: vertellen over zijn of haar kunst en daar een les over geven aan de kinderen. In de school is 110 meter rails bevestigd om kunst aan op te kunnen hangen(ook die van de kinderen). Alle computertafels zijn ARBO-proof. Dat betekent dat alle tafels in hoogte verstelbaar zijn voor alle kinderen. In de gemeenschappelijke ruimte  bevinden zich twee vitrines waarin verzamelingen staan uitgestald. Ook kinderen worden uitgenodigd om hun verzamelingen ten toon te stellen. De school heeft een aparte IB ruimte, waar ook de schoolarts, de logopediste, oor-en ogenjuf, RTer, enz. gebruik van kunnen maken. Vier van de vijf lokalen hebben een vide die uitkomt op de bovenverdieping, alwaar zich de computerhoek,  de handvaardigheidruimte en de directiekamer (uitzicht op zee) bevinden. De kleuters hebben een door ouders zelf gemaakte verdieping om zo nog meer ruimte in het lokaal te maken.
Alle kinderen gymmen in de kerk onder leiding van een professionele gymleerkracht. Zomers zwemmen we soms in plaats van gymmen. Dat zwemmen vindt plaats achter de IJsselmeerdijk in het Warder zwembad. Wat een luxe. ’s Winters schaatsen we indien mogelijk in de polder achter het dorp.

 

Aandachtspunten in de klassen.
Er wordt in de kleutergroep met de methode Kleuterplein gewerkt.In de klas van groep 1 en 2 zie je naamkaartjes op meerdere plaatsen terug. Zoals bijvoorbeeld bij de kapstokken ( incl. luizencapes), de stoelen, het planbord en de schrijfkaarten. De symbolen corresponderen met de namen van de kinderen. De combinatie van het symbool en de naam zorgen er voor dat kinderen zelfstandig hun taken in kun plannen en op de computer hun lesjes kunnen maken.
In alle klassen komt de “bakjesaanpak”terug. Dat is een methode die sociaal-emotionele onderwerpen ter sprake brengt waar de kinderen opdat moment mee bezig zijn of waar de leerkracht mee bezig wil zijn, zoals: samen spelen, angst, dromen, opruimen, Aan de buitenkant van de klassendeur hangt het die periode behandelde onderwerp, opdat de ouders daar eventueel thuis op in kunnen spelen. Andere onderwerpen kunnen zijn : verdriet, rouw, jaloezie, verliefdheid. De naam “bakjesaanpak” komt van het bakje waar onderwerpen uit gepakt kunnen worden, mocht er onverhoopt geen onderwerp door de kinderen worden aangedragen.

 Vanaf groep 3 wordt er extra ingezet op lezen. Op allerlei manieren worden kinderen uitgedaagd om te lezen. De vorderingen daarvan, maar ook van rekenen en spelling, worden nauwgezet bijgehouden, opdat er indien nodig bijgestuurd of verdiept kan worden. 

Onze school is in het bezit van de Techniek torens. Er wordt door de gehele school structureel mee gewerkt. Techniek spreekt veel kinderen aan en daagt ze uit op een inventieve manier problemen op te lossen. Vaak in samenwerking met andere kinderen. 

Wij gymmen allemaal eens per week in de kerk. Zomers wordt er bij mooi weer gezwommen in het 300 meter verderop gelegen zwembad (IJsselmeer).Groep 3 tot en met  8 krijgen gymnastiek van een vakleerkracht. 

Er wordt gewerkt met de volgende methoden: Kleuterplein, Veilig leren lezen, Taal op Maat, Wereld in Getallen, Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen en Estafette voor het voortgezet technisch lezen, Blink voor de zaakvakken en Rondje verkeer in de onderste drie groepen. Vanaf groep 4 werken wij met Wijzer door het verkeer. Voor alle vakken gebruiken de leerkrachten het digibord en werken de kinderen met de daarbij behorende software. Voor expressie gebruiken we “Moet je doen”. (drama, dans, tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen). Ook dit schooljaar hebben we 1 oud-vakleerkracht handvaardigheid die haar expertise vrijwillig met ons en de kinderen, eens in de 2 weken, komt delen

Team- en schoolactiviteiten. (een greep)

De Zeevang kent een jaarlijks schoolvoetbaltoernooi (vanaf groep 3) en een jaarlijkse Sportdag (vanaf groep 5)Sinds vorig jaar Koningsspelen genoemd. 

De school kent ongeveer 4 inloopavonden en 2 à 3 contactavonden per jaar.

 Elk jaar krijgen de kinderen vanaf groep 3 2 rapporten mee naar huis. Groep 1 en 2 krijgen aan het eind van elk schooljaar een uitgebreid verslag. Vanaf groep 5 mogen de kinderen in overleg met hun ouders bij de gesprekken zitten, om ze zo nog meer verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces. 

Elk jaar staat er een klassenoverstijgend onderwerp centraal. Dit jaar is het thema “Muziek”. Vaak wordt een thema afgesloten met ouders, kinderen en de bewoners van het dorp. U hoort hier binnenkort meer over.

Bij de opening van de Kinderboekenweek staat ’s avonds elk jaar een bemande boekenkraam in de gemeenschapsruimte. Dit om het kinderboek extra onder de aandacht te brengen.

 

Klik hier voor de geschiedenis van het onderwijs in Warder in de 19e eeuw.

Met dank aan de Historische Vereniging, Warder.