Mr en Or

Medezeggenschapsraad:
Oudergeleding: Jan Balkenende, Esther Plat
Teamgeleding:   Mandy Rademaker, René Hellingman
Adviserend lid:   Dick Knip

Elke school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat op onze school uit 2 ouders en 2 teamleden. Zij bespreken het beleid en andere schoolse zaken. De ouderleden zijn gekozen door de ouders en vertegenwoordigen die ook. Eens per jaar treedt een ouderlid af en als hij / zij zich niet herkiesbaar stelt volgen er verkiezingen.

 

 

Ouderraad

Voorzitter:                   Saskia van Groenestijn

Penningmeester:      Ivan Peeters

Leden:                           Danielle Steur,  Esther Haremaker, Mariella van Diepen, Celina Buis

De leden van de ouderraad werken samen met de team leden om de feestdagen, zoals sinterklaas, kerst en Pasen, de schoolreisjes en projecten te organiseren.  We vergaderen 4 keer per jaar  gezamenlijk met een team lid. Daarnaast komen we in kleine commissies bij elkaar om de verschillende activiteiten voor te bereiden.

Op de dag zelf helpen we bij de organisatie en verzorgen we iets te drinken en wat passend lekkers voor de kinderen.

De OR kan de school ook financieel helpen bij de aanschaf van materiaal etc. Het uitgangspunt is hierbij dat de kinderen baat hebben bij de aanschaf.

Om dit alles te kunnen bekostigen wordt er jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage van €50,- per kind gevraagd. Een andere belangrijke bron van inkomsten is de opbrengst van het opgehaalde oud papier.

Eenmaal per jaar wordt er een jaarvergadering gehouden waar alle ouders welkom zijn. Tijdens deze vergadering worden de belangrijke zaken besproken die het afgelopen schooljaar hebben plaatsgevonden en wat er eventueel veranderd.

Mocht u interesse hebben om ook in de ouderrraad plaats te nemen of wilt u gewoon helpen bij de activiteiten dan kunt u inlichtingen inwinnen bij een van de leden.