Informatie

Informatie

Informatievoorziening naar ouders

Middels onderstaande informatiebronnen worden de ouders op de hoogte gehouden van wat er op school gebeurt. Aan het begin van dit schooljaar krijgt u de jaarkalender met achterop schoolinformatie. Die krijgen alle nieuwe ouders mee. Dit is een kalender waarin alle informatie over schooltijden, financiën, adressen, vakanties e.d. staat.

De Nieuwsbrief
Deze brief komt eens per maand uit, voordat de nieuwe maand begonnen is. De nieuwsbrief wordt alleen aan het oudste kind van het gezin meegegeven van wie de ouders hebben aangegeven hem niet per mail te willen ontvangen. Uiteraard zal de nieuwsbrief op deze website worden gepubliceerd. 

Na een jaar worden de oude nieuwsbrieven verwijderd.

Groepsinformatieavond 
Aan het begin van het schooljaar wordt een informatieavond georganiseerd. De op die avond door de leerkrachten gegeven informatie kunt u per groep op onze site vinden als u de groep van uw kind aanklikt. Daar staan ook de door de kinderen en leerkrachten samen opgestelde klassenregels.

Inloopavonden
Een aantal keren per jaar vindt er een inloopavond plaats. Deze worden vermeld in de nieuwsbrief en staan ook in de jaarkalender die u ook op deze site aantreft.Zij zijn altijd van 18.30 uur tot 19.30 uur. Naast de ouders zijn daar ook opa’s en oma’s of broers en zusters van harte welkom. Uw kind vertelt die avond waar het mee bezig is in de klas.


Tien-minuten-gesprekken
Twee tot drie keer per jaar vinden er oudergesprekken plaats. U kunt u voor deze gesprekken ongeveer een week van te voren inschrijven. In de gemeenschapsruimte liggen de intekenlijsten met daarop de tijden.  Het eerste gesprek vindt plaats in november, het tweede en derde gesprek zijn  naar aanleiding van de rapporten. Uiteraard kunt u tussentijds altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind over de voortgang en andere belangrijke zaken.

Algemene Ouderavond
Eens per jaar is er een Algemene Ouderavond. Deze wordt georganiseerd door de Ouderraad. Tijdens deze avond worden de belangrijkste zaken van het afgelopen jaar besproken en de plannen voor het komende jaar. Ook hoort daar de financiele onderbouwing bij. Aan de aanwezige ouders wordt daarover toestemming gevraagd. Vaak is er na de pauze nog een activiteit of een spreker.

Communicatie tussen ouders en leerkracht
U kunt altijd contact opnemen met de leerkracht als u iets wilt weten of iets kwijt wilt. Als u langer met de leerkracht wilt praten is het verstandig om even een afspraak te maken. Heeft u het idee dat u er niet uitkomt met de leerkracht, maak dan een afspraak met de directeur.
U kunt met vragen of opmerkingen betreffende schoolse zaken ook bij een van de medezeggenschapsraadsleden terecht.
Indien van belang, wordt informatie die bijvoorbeeld niet in de nieuwsbrief kon worden geplaatst of die vergeten is, ook aan de kinderen meegegeven en op de website gezet.