BSO de Robbedoes

robbedoesNieuwsbrief November

De Robbedoes is een kleinschalige kinderopvang, gevestigd in Warder en Beets.

De Robbedoes biedt in Warder: kinderdagopvang, halve dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang (BSO) en vakantieopvang aan. Dit aan kinderen vanaf drie maanden tot het einde van de basisschool. In Beets verzorgen wij de buitenschoolse opvang en het peuteropvang. Peuters kunnen van de peutergroep gebruikmaken vanaf 2 jaar.

Gevestigd:

Wij zijn gevestigd in Warder, Warder 128c in de achterste ruimten van “De Oude School”. Wij beschikken over een buitenspeelruimte die ook grenst aan de speelplaats van de basisschool.In Beets, op Beets 52, hebben we één lokaal van de basisschool ingericht voor de peuterspeelzaal en de (BSO). Voor buitenspelen maken we gebruik van de speelplaats achter de school.

Flexibel:

Kinderopvang De Robbedoes wil een flexibele kinderopvang zijn. Afspraken zijn er om ons, kinderen, medewerksters en ouders, houvast te geven maar niet om ons in een bepaalde richting te duwen. Deze flexibele houding vragen wij ook als medewerksters van elkaar. Mede hierdoor kunnen kinderen de ruimte krijgen “groter te groeien” in een omgeving waar het zich welkom en uniek mag voelen.

Openingstijden:

Kinderdagopvang “De Robbedoes” in Warder is vijf dagen per week open; de kinderen kunnen er van maandag tot en met vrijdag terecht, gedurende 50 weken per jaar.

De openingstijden zijn vanaf 7.30 uur tot 18.30 uur.

Halve dagopvang, van 7.30 uur tot 13.00 uur.

Flexibel betekent ook dat u met een ander verzoek in uren kunt komen en wij kijken of dit mogelijk is.

Buitenschoolse opvang na schooltijd tot 18.30 uur

Voorschoolse opvang van 7.30 uur tot 8.30 uur.

Vakantieopvang dezelfde tijden als de kinderdagopvang.

Peuterspeelzaal Beets:

maandag en donderdag van 8.30 uur tot 12.00 uur, dit 40 weken per jaar, niet tijdens schoolvakanties.

De Buitenschoolse opvang in Beets, 40 weken per jaar in Beets, in vakanties is uw kind welkom in Warder. Nu op dinsdag en donderdag, van 14.30 uur tot 18.00 uur.

De kinderopvang gesloten:

De week van Kerstmis tot en met 2 januari, tweede Paasdag en tweede Pinksterdag, evenals Hemelvaartsdag, de dag ná Hemelvaartsdag, Koningsdag en op andere officiële landelijke feestdagen is De Robbedoes dicht.

Het gehele jaar kunt u verder een beroep doen op de kinderopvang

Registratie Landelijk register kinderopvang:

Kinderopvang: De Robbedoes is een zelfstandige kinderopvang welke aan de wettelijke eisen voldoet. Hierdoor is de opvang geregistreerd en door de GGD gecontroleerd. Gegevens van deze controle en andere informatie van De Robbedoes staat op onze website: www.kov-robbedoes.nl.

Oudercommissies:

Zowel in Warder als in Beets functioneert een actieve oudercommissie.

Om de mogelijkheden om mee te praten in het land van de kinderopvang te benutten, is KOV De Robbedoes lid van de brancheorganisatie in de kinderopvang. Via de website www.kinderopvang.nl kunt u veel informatie inwinnen over kinderopvang in Nederland.

Kosten kinderopvang:

U kunt voor de kinderopvang een beroep doen op de tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang, dit geldt voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang www.toelagen.nl

Met ons gaat u een overeenkomst aan voor een aantal uren per week, maal 50 weken per jaar. U betaalt in 12 termijnen een vast bedrag. De betaling geschiedt achteraf.

Verandering peuterspeelzaal, peutergroep naar kinderdagverblijf:

Per peuter wordt er voor 2 maal per week 3 ½ uur peuteropvang geboden, 7 uur per week, dit 40 weken per jaar. Vanaf 1 januari 2018 is wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaal een feit.

De peuterspeelzaal Beets wordt geregistreerd als kinderdagverblijf in het landelijk register kinderopvang (LRK) De ouders die geen recht hebben op kinderopvang toeslag kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit de gemeente voor deelname aan deze voorschoolse voorziening.

Op www.veranderingenkinderopvang.nl/harmonisatie  vind u alle informatie.

Stageplaatsen:

Kinderopvang De Robbedoes is een erkende stageaanbieder. Als stageaanbieder zijn we geregistreerd bij Calibris. We staan open voor stagiaires voor de opleiding Helpende MBO niveau 2 en voor Pedagogisch medewerker MBO niveau 3 en 4. Wij bieden mogelijkheden voor scholieren voor een invulling van hun maatschappelijke stage. Ben je geïnteresseerd en gemotiveerd in een stageplaats in de kinderopvang of buitenschoolse opvang, neem dan contact met ons op.

Vrijwilligersbeleid:

De Robbedoes heeft een vrijwilligersbeleid ontwikkeld. Vrijwilligers, bijvoorbeeld als ondersteuning van de groepsleidsters in de kinderopvang, zijn zeer welkom.

Wilt u meer weten over Kinderopvang De Robbedoes, dan nodig ik u uit om onze website te raadplegen, www.kov-robbedoes.nl, of neem contact op met

Ans Konijn email: anskonijn@kov-robbedoes.nl 

telefoon 06 41916950 of 0299-403217.