Slim Onderwijs

 

  • Gezamenlijke Visie van Het Kwartet.
  • Kinderen leren vanuit betrokkenheid
  • Kinderen krijgen meer regie over hun eigen leerproces en zijn daar (mede) verantwoordelijk
  • De kinderen ontdekken en benutten hun talenten en voelen zich verantwoordelijk voor de ontwikkeling van deze talenten.
  • Onderwijs in de 21eeeuw met aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden en een onderwijskundige organisatie die daarbij past.
  • Personeel voelt zich samen verantwoordelijk voor het onderwijs aan de kinderen, expertise en talenten worden bewust ingezet en gedeeld.

Slim Onderwijs: voorlichtingsavond en klankbordgroep.

Hieronder de powerpointpresentatie van 6 september j.l door Ineke van Sijl op ’t Tilletje;

ouderavond-kwartet