Tevredenheidsonderzoek

 

Hoe heeft u onze school beoordeeld? Wat gaat goed en wat kan beter? Een tevredenheidsonderzoek laat zien hoe goed leerlingen, ouders, medewerkers en het management de kwaliteit van een school vinden. Op deze pagina laten wij zien hoe tevreden ouders en leerlingen zijn over onze school.

Aan alle respondenten is een aantal stellingen over onze school ter beoordeling voorgelegd.

Het resultaat hiervan ziet u onderaan in het midden van deze pagina. Dit soort onderzoeken wordt op veel scholen in Nederland afgenomen.

Daarom kunnen we onze school vergelijken met de ‘gemiddelde school’. De grijsgekleurde resultaten zijn van deze ‘gemiddelde school’.

Namens alle medewerkers van onze school willen wij alle ouders en leerlingen bedanken voor hun medewerking aan dit onderzoek.

De uitkomsten zullen mede worden gebruikt bij de ontwikkeling van onze school.

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015